Företaget specialiserar sig i stenläggning och bearbetning av olika varierande stenprodukter för byggbranschen. Vi erbjuder fullständiga tjänster samt samarbetar med projekterare och inredningsarkitekter. Vi utför olika stenprojekt, t.ex.:

  • stenfasader – fasader, terrasser, balkonger, räcken och stängsel | läs mer…
  • eldstäder – moderna, i lantstil, inmurade (engelska) | läs mer…
  • golv – med smådetaljer (små plattor) eller stora detaljer (stora stenskivor), mosaik, med belysning (onyx)
  • köksbänkar – moderna och i lantstil | läs mer…
  • stenbadrum – moderna och i lantstil | läs mer…
  • fönsterbrädor – inmurade i väggar
  • trappor| läs mer…