Vi erbjuder även precisionskärning av sten. Vi har vår egen maskin park där vi kan:

  • skära ut olika smådetaljer med precision upp till 1 mm (water jet – vattenskärning)
  • fräsa kanter på det bearbetade stycket till halvcylilndrar, kvartcylindrar, helcylindrar eller med dekorativ fräsning
  • skära i badrums- eller köksbänkar osv.
  • skära och sammanställa delar med 45 graders vinkel
  • skära ut mosaikdetaljer
  • skära ut runda ytor
  • hälstra skivor för dripphål eller öppningar i badrums- och köksbänkar
  • profilera sten i form av balkar eller kolumner
  • maskinbearbeta alla stenytor (eldblästring, satinytor, gravyr och polering).