Sten är ett naturligt byggmaterial och har använts sedan början av tiden. Idag är stenen lätt tillgänglig och kan bearbetas på många olika sätt vilket gör den en byggprodukt med olika användningsområden. Den är både hälso- och miljövänlig samt förlorar inte sina egenskaper med tiden. Vi importerar och bearbetar sten från hela värden!

 • Travertin
 • Marmor
 • Granit
 • Basaltsten
 • Trafficstone
 • Sammansatt sten
 • Skiffersten
 • Kvartsit
 • Kalksten
 • Sandsten
 • Onyx
 • Silestone